Endokrinologie

Endokrinologie

Onemocnění štítné žlázy je nejčastější endokrinní chorobou. Dle některých zdrojů se problémy se štítnou žlázou vyskytnou až u deseti procent světové populace a až u třiceti procent žen. Správnou diagnostikou a léčbou se dá tato nemoc řešit. Poliklinika Anděl provádí ultrazvukové vyšetření štítné žlázy, kterým lze velmi přesně zhodnotit objem štítné žlázy nebo velikost případně nalezených cyst a uzlů.

  Jak probíhá vyšetření?

  Ultrazvukové vyšetření netrvá ani 5 minut a provádí se přímo v ordinaci. Snímky jsou rovnou přenášeny a ukládány v informační systému a pacient si jej může ihned prohlédnout na monitoru. Disponujeme zcela novým sonografickým přístrojem, kterým lze určit strukturu štítné žlázy a pomocí dopplerovského vyšetření změříme prokrvení.

  • Ultrazvukové vyšetření štítné žlázy
  • Vyšetření lymfatických uzlin na krku
  • Vyšetření příštítných tělísek
  • Krevní odběr – přímo v našem zařízení nebo můžete využít některé z odběrových míst laboratoře Synlab, se kterou spolupracujeme

  Jsme ve spojení se specializovanými centry v péči o nemocné s chorobami příštítných tělísek, nadledvin a hypofýzy. (ÚVN, FN Motol, VFN)

  V případě nutnosti operačního řešení spolupracujeme s:

  • Chirurgickou klinikou 2. LF UK a ÚVN,
  • III. chirurgickou klinikou 1. LF UK a FN Motol,
  • Neurochirurgickou a neuroonkologickou klinikou 1. LF UK a ÚVN.

   
  Ceník
  EKG - základní vyšetření a zhodnocení 300 Kč
  Neinvazivní monitorování krevního tlaku (Holter 24 hod.) 600 Kč
  Sonografické vyšetření štítnice 400 Kč
  Komplexní vyšetření lékařem 1 000 Kč
  Kontrolní vyšetření lékařem 600 Kč
  Sonografické vyšetření břicha 600 Kč
  Sonografické vyšetření epigastria 450 Kč
  Sonografické vyšetření hypogastria 450 Kč
  Výpis ze zdravotní dokumentace 400 Kč
  Sono prsu 350 Kč