Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

Kontaktujte nás

Kardiologie
Úvod→Odbornosti→Kardiologie

Kardiologie

Srdce a cévy. To je hlavní působiště kardiologie. Ať už trpíte hypertenzí, poruchou srdečního rytmu  nebo nedostatečným prokrvením srdce jste v Poliklinice Anděl správně. Provedeme úplnou diagnostiku včetně všech potřebných vyšetření, jakými jsou EKG, 24hodinové měření tlaku a holter EKG, kterým lze zaznamenat elektrickou aktivitu srdeční po dobu 24 nebo 48 hodin.

Jak probíhá vyšetření?

Pacient je vyšetřen dle typu či podezření svého onemocnění. Provádíme tří základní typy vyšetření, které nám dopomohou k správnému diagnostikování. Jedná se o EKG, tlakový holter a EKG holter. Všechny metody jsou naprosto bezbolestné a mohou jimi být vyšetřovány i těhotné pacientky.

 • EKG – elektrokardiograf
 • 24hodinová monitorace krevního tlaku – tlakový holter
 • Holter EKG
Kardiologie

Služby

1

Krevní srážlivost (INR/Quick)

↓

Naše ambulance disponuje přístrojem k monitorování INR papírkovou metodou, tj. bez nutnosti odběru krve ze žíly, současně se výsledek a aktuální hodnotu INR dozvíte za několik sekund po odebrání kapky krve z prstu.

Podstata vyšetření
Stanovení hodnoty INR (Quick) se provádí u všech pacientů, kteří jsou léčeni perorální antikoagulační léčbou Warfarinem/Lawarinem. U osob, které Warfarin/Lawarin neužívají, je hodnota INR za normálních okolností nezvýšená, tj. 1,0. U nemocných léčených Warfarinem/Lawarinem je nutné, aby hodnota INR (Quick) byla stabilně nad 2 (dle indikace k této léčbě 2-3 či 2-3,5). INR se stanovuje z žilní krve. Naše ambulance disponuje přístrojem k monitorování INR papírkovou metodou, tj. bez nutnosti odběru krve ze žíly, současně se výsledek a aktuální hodnotu INR dozvíte za několik sekund po odebrání kapky krve z prstu.

Průběh vyšetření
Na vyšetření nemusíte být nalačno. Bude vám odebrána kapka krve z prstu a vzorek vaší krve bude ihned vyhodnocen. Výsledek vyšetření – hodnota INR – vám bude ihned sdělen a další dávkování Warfarinu bude hned konzultováno s lékařem.

2

Holter TK – tlakový holter

↓

TK Holter je měření krevního tlaku a pulzu v pravidelných předem daných intervalech po dobu 24 hodin a hodnoty jsou zaznamenávány do paměti přístroje. Po ukončení monitorování se celý záznam z přístroje přepíše na pevný disk počítače, kde je potom automaticky vyhodnocen a následně revidován a opraven lékařem.

Podstata vyšetření
TK Holter je měření krevního tlaku a pulzu v pravidelných předem daných intervalech po dobu 24 hodin a hodnoty jsou zaznamenávány do paměti přístroje. Po ukončení monitorování se celý záznam z přístroje přepíše na pevný disk počítače, kde je potom automaticky vyhodnocen a následně revidován a opraven lékařem. Měření probíhá automaticky v běžném denním režimu, při běžných činnostech i v období spánku. Z naměřených hodnot jsou následně vypočteny průměry za období dne, spánku a za celé období 24 hodin, vyhledány maximální a minimální tlaky. Jednotlivé hodnoty i vypočtené průměry umožňují s jistotou stanovit či vyloučit hypertenzi (vysoký krevní tlak), stanovit závažnost hypertenze a její rizikovost.

Průběh vyšetření
Na paži vám bude připevněna měřicí tlaková manžeta, která se bude v pravidelných intervalech nafukovat a vyfukovat. Současně vám bude připevněn monitor, o velikosti většího mobilního telefonu, na pásek kolem pasu či pověšen kolem krku. Poté se věnujete běžným každodenním aktivitám. Po celou dobu zaznamenáváte významné činnosti (fyzická či psychická námaha), obtíže (bolesti hlavy, pocity na omdlení, nestabilita apod.). Během obtíží je možné spustit měření pomocí tlačítka START/STOP. Při měření je nutné mít paži zcela nehybnou, volně podél trupu, jinak přístroj nemusí hodnotu správně změřit a měření je třeba opakovat.

Rizika vyšetření
Před vyšetřením není nutná žádná příprava, po vyšetření nejste ničím omezeni. Holter Tk – tlakový holter nemá žádná rizika či komplikace, je bezpečný i pro těhotné ženy.

3

Holter EKG

↓

Holter EKG zaznamenává elektrickou aktivitu srdeční (EKG) kontinuálně po dobu 24-48 hodin a zaznamenává ji do paměti přístroje. Po ukončení monitorování se celý záznam z přístroje přepíše na pevný disk počítače, kde je potom automaticky vyhodnocen a následně revidován a opraven lékařem.

Podstata vyšetření
Holter EKG zaznamenává elektrickou aktivitu srdeční (EKG) kontinuálně po dobu 24-48 hodin a zaznamenává ji do paměti přístroje. Po ukončení monitorování se celý záznam z přístroje přepíše na pevný disk počítače, kde je potom automaticky vyhodnocen a následně revidován a opraven lékařem. Holter EKG slouží k zachycení poruch srdečního rytmu za delší časové období. V průběhu vyšetření si současně vedete záznam aktivit a potíží, díky čemuž je možné zjistit, zda obtíže skutečně souvisejí s poruchou srdečního rytmu.

Průběh vyšetření
Na hrudník vám budou připevněny elektrody EKG a vlastní záznamník, velikosti většího mobilního telefonu, budete mít připevněn na pásku kolem pasu či zavěšen kolem krku. Poté se již věnujete běžným každodenním činnostem. S přístrojem se nesmíte pouze koupat či sprchovat, jelikož by došlo ke zničení elektrod a záznamníku. Po celou dobu monitorace si zapisujte denní činnosti a také vaše eventuální obtíže spolu s časovým údajem – významně to pomůže při stanovení diagnózy a ozřejmění vašich obtíží.

Rizika vyšetření
Před vyšetřením není nutná žádná příprava, po vyšetření nejste ničím omezeni. Holter EKG nemá žádná rizika či komplikace, je bezpečný i pro těhotné ženy.

4

Bicyklová ergometrie

↓

Nejčastěji se toto vyšetření provádí při podezření na poruchu prokrvení srdečního svalu (ischemii), která se projevuje jako bolest na hrudi označovaná jako angina pectoris. Potíže však nemusí být vždy typické, mohou se zejména u pacientů s cukrovkou projevit spíše jako dechová tíseň, dále se mohou vyskytovat pouze při určitém stupni zátěže.

Podstata vyšetření
Bicyklová ergometrie je záznam elektrické aktivity srdce v průběhu stupňující se zátěže na bicyklu. Bicyklový ergometr je speciálně upravený „rotoped“, který umožňuje automaticky zvyšovat zátěž během testu, současně kontinuálně po celou dobu vyšetření zaznamenává vaše EKG a opakovaně měří krevní tlak.

Kdy se vyšetření využívá

 • Nejčastěji se toto vyšetření provádí při podezření na poruchu prokrvení srdečního svalu (ischemii), která se projevuje jako bolest na hrudi označovaná jako angina pectoris. Potíže však nemusí být vždy typické, mohou se zejména u pacientů s cukrovkou projevit spíše jako dechová tíseň, dále se mohou vyskytovat pouze při určitém stupni zátěže. U některých pacientů se přechodné prokrvení srdečního svalu nemusí bolestí či dušností projevit vůbec. Cílem ergometrie je vyvolat určitou zátěž, při které se mohou obtíže objevit, a zaznamenat změny na elektrokardiogramu při obtížích.
 • Ke stanovení maximální zátěže, kterou nemocný zvládne (tolerance zátěže) nebo ke stanovení optimální zátěže pro léčebnou rehabilitaci (např. u pacientů po infarktu myokardu či operaci srdce).
 • U nemocných s poruchami srdečního rytmu (arytmiemi) je cílem arytmii během vyšetření zaznamenat, objasnit druh arytmie a usnadnit tak její možnou léčbu.
 • K posouzení reakce srdečního tepu na zátěž a takzvané chronotropní kompetence, tj. schopnosti srdce dosáhnout při zátěži optimální srdeční frekvence (k optimálnímu zásobení pracujících svalů okysličenou krví).
 • U nemocných s vysokým krevním tlakem či podezřením na něj k posouzení reakce krevního tlaku na zátěž.
 • U nemocných s kardiostimulátorem k posouzení jeho správné funkce při fyzické zátěži.
 • Příprava před vyšetřením
 • 3 hodiny před výkonem jezte pouze lehčí jídla. S sebou si vezměte seznam užívaných léků (některé léky bude před výkonem třeba vysadit – to je nutné konzultovat s lékařem, který vás k vyšetření posílá), sportovní obuv (tenisky), volnější kalhoty a ručník. Výkon nelze provádět při známkách zánětlivého onemocnění.

Průběh vyšetření
Na hrudník a záda vám budou připevněny elektrody, na paži manžeta tlakoměru. Nejdříve se zaznamenají vstupní klidové hodnoty EKG a krevního tlaku. Na monitoru ergometru uvidíte rychlost otáček, zátěž se bude každou minutu či dvě zvyšovat a současně se vám bude automaticky měřit krevní tlak. Pokud dosáhnete vrcholu sil nebo jsou vyvolány obtíže, pro které jste vyšetřováni, ihned to sdělte lékaři, který po zvážení test ukončí. Test může být ukončen kdykoli v průběhu vyšetření z bezpečnostních důvodů (vysoký krevní tlak, závažná porucha srdečního rytmu, změny EKG svědčící pro poruchu prokrvení). Po ukončení zátěže vám po dobu 3–5 minut bude zaznamenáváno EKG a krevní tlak.

Rizika vyšetření
Komplikace spojené s vyšetřením jsou vzácné. Nejčastější možné komplikace jsou mdloby, závratě bezprostředně po výkonu. Velmi vzácně jsou poruchy srdečního rytmu či infarkt myokardu.

5

EKG – elektrokardiograf

↓

EKG zaznamenává elektrickou aktivitu srdce. Je základní součástí každého kardiologického vyšetření, v akutních případech je zcela nezbytné. Pomáhá při diagnostice bolestí na hrudi, dušnosti, ztráty vědomí či bušení srdce, protože umí prokázat odchylky od pravidelného srdečního rytmu, poruchy tvorby či převodu vzruchu v srdci (arytmie) nebo nedostatečné prokrvení srdce (ischemii).

Podstata vyšetření
EKG zaznamenává elektrickou aktivitu srdce. Je základní součástí každého kardiologického vyšetření, v akutních případech je zcela nezbytné. Pomáhá při diagnostice bolestí na hrudi, dušnosti, ztráty vědomí či bušení srdce, protože umí prokázat odchylky od pravidelného srdečního rytmu, poruchy tvorby či převodu vzruchu v srdci (arytmie) nebo nedostatečné prokrvení srdce (ischemii).

Rizika vyšetření
Před vyšetřením není nutná žádná příprava, po vyšetření nejste ničím omezeni. Celé vyšetření je zcela nebolestivé, nehrozí žádná rizika ani komplikace.

Průběh vyšetření
Na zápěstí, kotníky a hrudník vám budou připevněny elektrody.
Aby byl záznam co nejpřesnější, používáme před přiložením elektrod malé množství gelu nebo vodného roztoku. Vlastní záznam elektrické aktivity srdce trvá několik sekund a je zaznamenán na papír.

Výsledky vyšetření
Výsledek vyšetření vám lékař sdělí ihned.

6

TTE – transtorakální echokardiografie

↓

TTE je vyšetření srdce ultrazvukem, při kterém přiložením sondy na hrudník získáme obraz srdce a jeho částí (srdečních síní, komor a chlopní) v pohybu a také informace o proudění krve v srdci. Zobrazíme poruchy tvaru a kontraktility srdce (stažlivosti), přítomnost chlopenních vad, krevních sraženin či vrozených abnormalit. Dokážeme také vypočítat mnoho dalších parametrů krevního oběhu a tlaku krve v srdci.

Podstata vyšetření
TTE je vyšetření srdce ultrazvukem, při kterém přiložením sondy na hrudník získáme obraz srdce a jeho částí (srdečních síní, komor a chlopní) v pohybu a také informace o proudění krve v srdci. Zobrazíme poruchy tvaru a kontraktility srdce (stažlivosti), přítomnost chlopenních vad, krevních sraženin či vrozených abnormalit. Dokážeme také vypočítat mnoho dalších parametrů krevního oběhu a tlaku krve v srdci.

Průběh vyšetření
Sonda se mírným tlakem přikládá na kůži hrudníku v oblasti hrudní kosti, pod prsem, v nadbřišku a na krku. Pro lepší zobrazení lékař použije pod sondu malé množství gelu.

Rizika vyšetření
Před vyšetřením není nutná žádná příprava, po vyšetření nejste ničím omezeni. TTE nemá žádná rizika či komplikace, je bezpečné i pro těhotné ženy. Vyšetření je komplexní, zcela nebolestivé a neinvazivní.

Ceník

Ceník pro samoplátce (ceny jsou uvedeny vč. DPH)
Komplexní vyšetření kardiologem 1500 Kč
Cílené vyštření kardiologem 1000 Kč
Kontrolní vyšetření kardiologem 600 Kč

 

nextclinic_logonextlife_logonextlab_logo